چنگیز و...

یك روز چنگیز و درباریانش برای شكار به جنگل رفتند-
هوا خیلی گرم بود وتشنگی داشت چنگیز و یارانش را ازپا درمی آورد-
بعد ازساعتها جستجو جویبار كوچكی دیدند چنگیز شاهین شكاریش را به زمین گذاشت وجام طلایی را در جویبار زد و خواست آب بنوشد

اما شاهین به جام زد و آب بر روی زمین ریخت-

برای بار دوم هم همین اتفاق افتاد
چنگیز خیلی عصبانی شد
و فكر كرد -اگر جلوی شاهین را نگیرم ،
درباریان خواهندگفت:چنگیز جهانگشا نمیتواند از پس یك شاهین برآید -
پس اینبار باشمشیر به شاهین ضربه ای زد-
پس از مرگ شاهین -چنگیز مسیر آبرا دنبال كرد

ودید كه ماری بسیار سمی در آب مرده و آب مسموم است

او از كشتن شاهین بسیار متاثرگشت مجسمه ای طلایی از شاهین ساخت-

بر یكی از بالهایش نوشتند:

یك دوست همیشه دوست شماست -حتی اگر كارهایش شما را برنجاند-

روی بال دیگرش نوشتند: هرعملی كه از روی خشم باشد محكوم به شكست است...[ جمعه 20 شهریور 1394 ] [ 09:33 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

دل شکستن

ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ .

ﻳﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﻴﺸﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ؛

ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺧﻮﻥ ﺭﻳﺰﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺟﺮﺍﺣﺖ ...

ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ ...

ﻫﻢ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ،ﻫﻢ ﺩﻝ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ...

ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻴﺴﺖ ... ﻣﻮﺍﻇﺐ ﻋﻮﺍﻗﺒﺶ ﺑﺎﺵ !![ چهارشنبه 18 شهریور 1394 ] [ 11:25 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

خدای مهربانم ...

خدای مهربانم بابت همه مهربانی هایت تو را سپاس

بابت اینکه هیچ وقت تنهام نذاشتی بابت اینکه پشت و پناهم بودی

ای خدای بی کسان و بی پناهان جز تو پناهی آرامش بخش در جهان موجود نیست

خواست تو ، نهایت خواسته من است

من را راضی به رضایت قرار بده

و به  بهترین راه رهنمونم کن ...
خداوندا !

مرا وسیله صلح خویش قرار ده

آنجا که کین است، بادا که عشق آورم

آنجا که تقصیر است، بادا که بخشایش آورم

آنجا که تفرقه است، بادا که یگانگی آورم

آنجا که خطا است، بادا که راستی آورم

آنجا که شک است، بادا که ایمان آورم

آنجا که نومیدی است، بادا که امید آورم

آنجا که ظلمات است، بادا که نور آورم

آنجا که غمناکی است، بادا که شادمانی آورم

[ دوشنبه 16 شهریور 1394 ] [ 10:31 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

کودکانه

از روانشناسی پرسیدند: بهترین الگو برای پیروی چیست؟

گفت: «کودکان» بهترین الگو هستند.

گفتند: کودکان که  هیچ نمی‌دانند.

گفت: سخت در اشتباهید.

کودکان شش خصوصیت دارند که نباید هیچ‌گاه فراموش کرد.

اول اینکه

همیشه بی‌دلیل شاد هستند.

دوم اینکه

همیشه سرشان به کاری مشغول است .

سوم اینکه

وقتی چیزی را میخواهند تا بدست نیاورند دست از اصرار بر نمی دارند.

چهارم اینکه

 به هیچ چیز دل نمی‌بندند.

پنجم اینکه

 وقتی با هم دعوا می‌کنند سریع آشتی می‌کنند و از هم کینه به دل نمی‌گیرند.

و ششم اینکه


به راحتی گریه می‌کنند.

منتظر نظرات شما هستیم 

[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 09:05 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

با زندگی قهر نکن

با زندگی قهر نکن ، چون دنیا منّتِ هیچ کس رو نمی کشه
همیشه یادمان باشد، که نگفته ها را، می توان گفت
ولى گقته ها را، نمی توان پس گرفت
هم اکنون که در حالِ نفس کشیدن هستیم
فردِ دیگری دارد نفسهایِ آخرش را می کشد پس دست از گِله و شکایت برداریم
و
بیاموزیم ؛ چگونه با داشته هایمان ، زندگی کنیم
وقتی کسی رو ناراحت می کنی ، فقط خودت مى تونى آرومش کنی . مثلِ مار ، كه وقتى نیش میزنه ، پاد زهرِشو از خودش می گیرن

سه دسته از انسانها را در زندگیتان ، هیچگاه از یاد نبرید :
کسانی که در سختیها، یاریتان کردند
کسانی که در سختیها، رهایتان کردند
کسانی که در سختیها، گرفتارتان کردند

مرد را به عقلش بِنگر، نه به ثروتش
زن را به وفایش ، نه به جَمالش
دوست را به محبتش، نه به کلامش
عاشق را به صبرش، نه به اِدعایش
مال را به بَرکتش ، نه به مِقدارش
خانه رابه آرامشش، نه به بزرگیش
شخص را به انسانیتش ، نه به ظاهرش
سخن را به معنایش ، نه به گوینده اش
و دل را به پاکیش ، نه به صاحبش

ﺍﺯ ﺳﻪِ ﺗﺎ " ﺝ " ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺘﺮﺱ :
ﺟَﻬﻞ
ﺟَﻨﮓ
ﺟَﻔﺎ

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻪِ ﺗﺎ " ﻭ" ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺵ :
ﻭﻗﺖ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ
ﻭﺟﺪﺍﻥ

ﺗﻮِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺷﻖِ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺹ" ﺑﺎﺵ :
ﺻﺪﺍﻗﺖ
ﺻﻠﺢ
ﺻﻔﺎ

ﺳﻪِ ﺗﺎ " ا" ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ :
ﺍﻣﯿﺪ
ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺍﺩﺏ

ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺵ" ﺗﻮِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻩ :
ﺷﮑﺮﺧﺪﺍ
ﺷﺎﻧﺲ (هر چند در این مورد من کاملا موافق نیستم)
ﺷﻬﺎﻣﺖ

ﺳﻪِ ﺗﺎ " ﺥ" ﺭﺍ هیچ ﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ :
ﺧــــــــﺪﺍ
ﺧﻮﺑــﯽ
ﺧﻨــﺪﻩ

ﺁﺭﺯﻭﯼِ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ، ﺳﻪِ ﺗﺎ "ﺳﯿﻦ "
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳَﺮﺑﻠﻨﺪﯼ

خوب زندگی کنید ، زیاد بخندید، و با تمامِ قلبتان ، دوست بدارید


[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 06:11 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

خدا هست

وقتی چترت خداست
بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد.

وقتی دلت با خداست
بگذار هر كس میخواهد دلت را بشكند.

وقتی توكلت با خداست
بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی كنند.

وقتی امیدت با خداست
بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت كنند.

وقتی یارت خداست
بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند.

همیشه با خدا بمان.
چترِ پروردگار، بزرگترین چترِ دنیاست. . .شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند.

عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند.

دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند.

و بخند که خدا هنوز ان بالا با توست.


[ پنجشنبه 12 شهریور 1394 ] [ 07:31 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

7 روی دنیا


دنیا ۷ رو دارد:

۱.خوشی و سرور

۲.ناخوشی و اندوه

۳.عافیت وتندرستی

۴.موفقیت وکامیابی

۵.بخشش وآمرزش

۶.احترام ومحبت

۷.چشم پوشی و نادیده گرفتن بدی ها

  ***
از خدای مهربان میخواهم

اوّلی را نصیب شما کند،

و دوّمی را از شما دور کند،

و با سوّمی شما را بپوشاند،

و چهارمی را در مسیرتان قرار بدهد،

و پنجمی را از فضل کرمش به شما ببخشد،

و اما ششمی از طرف من تقدیم به شما،

و هفتمی را هم از شما درخواست دارم.


نظر یادتون نره
ضمنا از همه عزیزانی که با نظراتشون ما رو دلگرم می کنند
 ممنون[ پنجشنبه 12 شهریور 1394 ] [ 12:05 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات