تبلیغات
عبدالحمید تعالی رودی - مهربانی

مهربانی

پیشكش میكنم مهربانی را
به كسانیكه از دل شكستن بیزارند

و

در تمنای آنند كه دلی بدست آورند...
آنانكه رحمت آفرینند، نه زحمت آفرین...

و

برآنند تا در زندگی پل باشند نه دیوار...
[ یکشنبه 29 شهریور 1394 ] [ 08:49 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]