حج و فضائل آنفضیلت حج و عمره

حج و عمره براى کسى که نیت خود را براى خدا خالص کند، و اعمال آنرا بطورى که در قرآن و سنت شریف آمده انجام دهد، فضیلت بسىار بزرگى را دارد.

أبو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت مى کند: من أتى هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته أمه[مسلم]. هر کس به زیارت اىن خانه(کعبه) بیاید، و با زن خود نزدیکى نکند، و مرتکب معصیت و گناهى نشود، چنان از گناهانش پاک مى‌شود، که گوئى تازه از مادرش متولد شده است.

 

یعنى چنان رجوع مى‌کند مانند کودکى که هیچ گناهى انجام نداده است.

أبو هریره رضی الله عنه  از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت مى‌کند که آن حضرت فرمودند: العمرة إلى العمرة کفارة لما بینهما، والحج المبرور لیس له جزاء إلاَّ الجنة [متفق علیه]. عمره تا عمرهء دیگر کفارهء گناهانى است که بىن آن انجام مى‌شود، هىچ جزا و پاداشى براى حج مبرور جز بهشت نیست.

صفت حج مبرور چنىن است که هىچ ریا، سمعتى، گناه و معصیتى در آن نباشد، و آنرا بر وجه کامل چنانکه خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم امر کرده‌اند انجام داده باشد.


شروط قبول حج:

حج و عمره عبادتى براى خداى عـزوجل است، و هـر عبادت کوچـک یا بزرگ قبول نمى‌شود مگر با دو شرط مهم، تا اینکه خشنودى خدا و بهشت را کسب نمائى.

 

شرط اول: اینکه عبادت خالصاً براى رضا و خشنودى خدا باشد، هیچ کس از مخلوقات خدا را در آن شریک قرار ندهد.

خداوند در حدیث قدسى می‌فرماىد: أنا أغنى الشرکاء عن الشرک من عَمِل عملاً أشرک فیه معی غیری ترکتُه وشرکَه [مسلم]. من از کسانیکه برایم شریک قائل مى‌شوند بى‌نیازترىن شریکان هستم، هرکس عملى انجام دهد و با من کسى دیگر را شریک قرار دارد، او و شرکش را ترک خواهم کرد.

یعنى خدا از بنده‌اش عملى را که در نیت آن کسى را شریک قرار داده، قبول نمى‌کند، و من جمله به جاى آوردن حج یا عمره براى اینکه مردم ببینند یا بشنوند (قصدش شهرت باشد)، چون که همه اینها اعمال را نابود مى‌کند، پس اى برادر و خواهر مسلمان از این برحذر باش.

 

شرط دوم: پیروى کردن از پیامبر صلی الله علیه وسلم.

هر عبادتى که خدا به آن امر فرموده آن حضرت صلی الله علیه وسلم صفت و چگونگى آنرا به ما مى‌آموزد، و آنرا در کتاب خدا و سنت پىامبر صلی الله علیه وسلم مى‌بینیم.

و هىچ عبادتى نیست مگر اینکه صفت خاصى دارد، مثلاً نماز صفتِ خاصى دارد، و همچنین زکات، روزهء رمضان، حج و سایر عبادتها ویژگى خاصى دارند.

و رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسک حج را أدا می‌کردند، و مى‌فرمودند: خذوا عنی مناسککم [مسلم با الفاظ متقارب]. از من مناسک و راهنماى حج خود را بىاموزید.

یعنى بنگرید من در اعمال حج و عمره چه مى‌کنم، شما هم به من تأسى و اقتدا کنید.

و از هر چیزى بطور اضافى در دین بر حذر مى‌داشتند، چنانکه فرمودند: من عَمِل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد [مسلم]. هرکس عملى انجام دهد که امر و فرمان ما بر آن نیست، آن عبادت مردود است.

یعنى هر عبادتى که بر آئین خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم نباشد، آن عبادت مردود و غیر قابل قبول است.

اى برادر / خواهر مسلمان! این دو شرط را در تمامى عبادتها مد نظر داشته باش، و در حج و عمره بدان که مهمترین چیزى که بر تو واجب است، این است که متأکد شوى آىا آنرا با اخلاص انجام داده‌اى؟ آىا حج و عمره را چنانکه خدا و رسولش صلی الله علیه وسلم امر کرده‌اند انجام داده‌اى؟

خدایا! تمامى اعمال ما را خالص براى رضا و خشنودى خود قرار بده.

خـدایـا! ما در آن هىچ رىـا و سمعتى نمى‌خواهىم، و آنرا چنانکه تو و رسولت امر کرده‌اید انجام مى‌دهیم، آمین.

اى برادر/ خواهر مسلمان! اگر عزم سفر بسوى خانه خدا براى اداى حج کردى، توشه و نفقهء خود را از مال پاک و حلال قرار ده، و با دوستان خوب و صالح و نیک که تو را بر طاعت و فرمان خدا کمک مى‌کنند، سفر کن، و احکام خـاص بـه حـج را بىاموز، تا در اشتباهاتى که حجت را فاسد کند نیفتى، و اگر به اشتباه و اشکالى برخورد کردى از علماء سؤال کن، چنان که رســول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: که علما وارثان انبیاء هستند. [أبو داود].

برادر/ خواهر! یادآورى مى‌کنیم که در داخل مسجد الحرام و مشاعر مقدسه دفترهایى وىژهء فتوا و ارشاد اسلامى و تلفن هاىى وىژهء زنان وجود دارد که هنگام سؤال و اشکال و اشتباهات در مورد حج و عمره و مسایل شرعى مى‌توان با آنها تماس گرفت، خداوند پاداش خیر به قائمین بر آنها بدهد.

بر زنان واجب است که با کسانیکه محرم او هستند سفر کنند مانند: پدر، برادر، پسر، شوهر، و مانند اینها، و اگر تنها و بدون محرم سفر کند، حج او صحیح، ولى گناهکار است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهیه و تنظیم: دفتر علمی بنیاد هدیه به حجاج
ترجمه: اسحاق بن عبدالله ابیری العوضی

 منبع:سایت ایلاف[ یکشنبه 24 مهر 1390 ] [ 09:02 ق.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic