همیشه


همیشه "یـــاهو " یــا " فیــس بــوک " یــا " کـــلـوب "...

رو چــک میــکنـیم....

تــا " پیــام هایی " رو که دوستانــمــون برامــون فرستـــادن رو

بــخـونــیم.....

امــا یـــه بــار " قــــرآن " رو بـــاز نمیکنیم ،

تــا " پــیام هایی " رو کــه " خـــدا " واسمون فرستــاده رو بخـــونیم....!

" مــا " را چه می شود ....!


منبع :محبت الله

موضوع: کوتاه وخواندنی، پند واندرز،
[ دوشنبه 19 فروردین 1392 ] [ 01:58 ق.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

( شـمـه ای از اخـلاق زیـبای پـیامـبـر بـزرگـوار اسـلام«ص» )


 1 - آنحضرت«ص» دل هیچ كس را نمی رنجاندند .

 2 - آنحضرت«ص» صحبت بیش از نیاز نمی گفتند .

 3 - آنحضرت«ص» صابر ، شاكر و بردبار بودند .

 4 - آنحضرت«ص» از كسی بدگوئی نمی كردند .

 5 - آنحضرت«ص» گوسفند را خود شان می دوشیدند .

 6 - آنحضرت«ص» بر دیگران خورده نمی گرفتند .

 7 - آنحضرت«ص» بر زمین می نشستند .

 8 - آنحضرت«ص» بحث و جدال نمی كردند .

 9 - آنحضرت«ص» بی نهایت خوش خوی بودند .

10- آنحضرت«ص» بر الاغ سوار می شدند .

11- آنحضرت«ص» بسیار دل نازك و مهربان بودند .

12- آنحضرت«ص» ایثار و از خود گذشتگی زیاد داشتند .

13- آنحضرت«ص» مهمان نواز بودند .

14- آنحضرت«ص» بسیار سخاوتمند بودند .

15- آنحضرت«ص» آب را با سه نفس می آشامیدند .

16- آنحضرت«ص» شرم و حیاء شان زیاد بودند .

17- آنحضرت«ص» در نماز خشوع و خضوع داشتند .

18- آنحضرت«ص» كفش خویش را می دوختند .

19- آنحضرت«ص» سخن بد به زبان نمی آوردند .

20- آنحضرت«ص» بر كارهای نیك همیشه مواظبت داشتند .

21- آنحضرت«ص» درسلام كردن بردیگران پیشی میگرفتند .

22- آنحضرت«ص» تا وقتی كه گوینده ، كـلام خــود را به پایان نمی رساند كلامش را قطع نمی كردند .

23- آنحضرت«ص» هیچگاه غلام ، كـنیز ، زن و حـیوانی را با دست خویش نزدند .

24- آنحضرت«ص» هـنـگام بــیـرون رفتن از خانه ، خود را در  برابر آئینه می دیدند و موی خویش را شانه می زدند .

25- آنحضرت«ص» جــز با دســت راســـــت چــیـزی به كــسـی نمی دادند و نمی گرفتند و غذا نمی خوردند . 

26- آنحضرت«ص» حیاء مانع شان نمیشد كه نیازهای خود را از بازار تهیه كنند .

27- آنحضرت«ص» در كارهای بیهوده خود را مشغول نمی نمودند .

28- آنحضرت«ص» لباس خویش را وصله و پیوند می زدند .

29- آنحضرت«ص» احوال خصوصی دیگران را تجسس نمی كردند .

30- آنحضرت«ص» با برده گان و غلامان غذا می خوردند .

31- آنحضرت«ص» شنیدن تعریف وتمجیدخویش رااز زبان دیگران نمیپسندیدند .

32- آنحضرت«ص» در مقابل مسائل كوچك و معمولی تشكری می نمودند .

33- آنحضرت«ص» كم خرج ، كریم الطبع و خوش معاشرت بودند .

34- آنحضرت«ص» بدون اینكه بحالت قهقهه بخندندهمیشه تبسم به لب داشتند.

35- آنحضرت«ص» بر هیچ طعام عیب نمی گرفتند و از آن تناول می كردند .

36- آنحضرت«ص» هرگز دست طمع را بسوی چیزی و كسی دراز نمی كردند .

37- آنحضرت«ص» همیشه مُـعطر بودند ، عطر و خوش بوئی را دوست داشتند .

38- آنحضرت«ص» اگراذن دخول به خانه كسی رامیگرفتند سه بارتكرارمیكردند .

39- آنحضرت«ص» هرگاه با مردم سخن می گفتند در حرف زدن تبسم داشتند .

40- آنحضرت«ص» در محافل و مجالس دوستان پای خویش را دراز نمی كردند .

41- آنحضرت«ص» بر سر سفره همیشه از غذای جلو خود میل مینمودند .

42- آنحضرت«ص» دعوت كسی را رد نمی كردند( بشرطیكه خلاف شرع نبود ) .

43- آنحضرت«ص» با كفار سخت گیر ولی با مسلمانان مهربان بودند .

44- آنحضرت«ص» هنگامی كه وارد خانه میشدند بی نهایت خندان و متبسم بودند .

45- آنحضرت«ص» نگاه خود را بین افرادیكه درمحضرشان بودندتقسیم میكردند .

46- آنحضرت«ص» هیچ وقت بخاطر مسائل شخصی خود خشم و انتقام نمی گرفتند .

47- آنحضرت«ص» هیچ وقت در حال تكیه كردن غذا نمی خوردند .

48- آنحضرت«ص» اگر می دیدند كسی در مــقابل امــر حق مـ‌خالفت می كند ، خــشم می گرفتند و از حق كاملاً دفاع می كردند .

49- آنحضرت«ص» شمــرده شمــرده سخــن می گفتند بطــوری كه همه افراد مفهوم سخنان شان را می فهمیدند .

50- آنحضرت«ص» وقتی كه مهــمان داشتند اولــیــن كسی بودند كه شـــروع به غذا می كردند و آخـرین كــسـی بودند كه از غذا دســت می كشیدند تا این كه مهــمان راحت غذا بخورد .

مرجع كـُتب :

( صحیح البخاری ، صحیح المسلم ، سنن ابوداود ، سنن ترمذی ، شمائل ترمذی ، مستدرك حاكم )  


موضوع: کوتاه وخواندنی، پند واندرز، فضایل، علمی،
[ سه شنبه 13 فروردین 1392 ] [ 02:02 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

سخنان جناب مولوی مومن در روز جمعه 25 /12 / 1391

مولوی مومن

مولوی گل محمد مومن - مدرس محترم حوزه علمیه احناف خواف- در بخشی از سخنان امروز خود در مراسم نماز جمعه اهل سنت خواف خاطرنشان کرد:  ما اهل سنت و جماعت طبق احادیث به عنوان عید سالانه فقط دو عید داریم که عید فطر و قربان می باشد که جشن گرفتن در این دو روز ثواب دارد. لذا ما اهل سنت نوروز را تحت عنوان عید نداریم .

ادامه مطلب را بخوانید


ادامه مطلب


موضوع: علمی، پند واندرز،
برچسب ها: نماز جمعه اهل سنت خواف، سخنان جناب مولوی مومن، نوروز،
[ شنبه 26 اسفند 1391 ] [ 03:26 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

سی نصیحت

1-  آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .

2- پیش از پاسخ دادن بیندیش .

3- هیچکس را ریشخند مکن .

4- نه به راست و نه به دروغ سوگند مخور .

5- خود برای خود، همسر برگزین .

6- به بدی و دشمنی کسی خشنود مشو.

7- تا اندازه ای که می توانی، از دارایی خود داد و دهش نما .

8- کسی را فریب مده تا دردمند نشوی  .

9- از هرکس و هرچیز دلارام مباش  .

10- فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی  .

11-بیگناه باش تا بیم نداشته باشی.

 12- سپاس دار باش تا سزاوار نیکی باشی  .

13-با مردم یگانه باش تا رازدار و نامدار شوی .

14- راستگو باش تا پایداری داشته باشی .

15- فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی .

16-دوست بسیار داشته باش تا ناموَر باشی .  

17- نام آور باش تا زندگانی به نیکی گذرانی . 

 18- دوستدار آیین باش تا پاک و راست گردی .

 19- برابر منش پاک درونی خود رفتار کن که بهشتی شوی .  

20- بخشنده و جوانمرد باش تا آسمانی باشی .

 21- روان خود را به خشم و کین آلوده مساز .

22- هرگز ترشرو و بدخو مباش .

23- در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند .

24- اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده .

25- دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین .

26- چالاک باش تا هوشیار باشی .

27- پگاه خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی .

28- اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری .

29- با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد .

30- مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند .

موضوع: کوتاه وخواندنی، پند واندرز،
[ یکشنبه 22 بهمن 1391 ] [ 08:38 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

ای عزیزان بهر دین مصطفی فکری کنیم

  

 ای عـزیزان بـهر دین مصطفی فکـری کنیم 

                                 بـهـر وضـع مـسـلـمـیـن بـیـنــوا فکری کنیم

جای مهـردیـن وایمان حـبّ دنیا در دل است 

                                  دین چه آسان می رودازقلب ما فکری کنیم

گـشـتـه مـسـجـد ازجـوانـان مـسـلـمانان تـهی

                                 بـهـر آبـــادی مـــســجــدها بـیـا فکری کنیم

بـی حجابی می کـند بـیـداد در این شـهـر مـا 

                                می شود کم کم تهی دل از حـیا فکری کنیم

اینهمه بی برکتی در رزق وروزی ازکجاست 

                                ازچه برکت رفته است ازسفره هافکری کنیم

رفـتـه رونـق از مـیـان کـار و بـار مسـلمیـن 

                                    نـیـسـت ایـنک درمیان مـا صفا فکری کنیم

قـوم بـا قـوم وقـبـیـلـه بـا قـبـیـلـه دشمن است 

                                    بـهـر دلـهـای  ز همــدیـگر جدا فکری کنیم

زور و زر گشته شعار جملـه جای فکـر دین 

                                     قـلـبـهــا بـیـمــار ، از بـهـر دوا فکری کنیم

تا به کی در خواب غفـلت جان من بیدار شو

                                  تـا بـرای تــوشـه ای پـیـش خدا فکری کنیم 

دیده را با آب پاک توبه ها باید که شست

                                             بهر پاکی نگاه ها از گناه فکری کنیم

                             

منبع:زنان شهرستان خواف

موضوع: کوتاه وخواندنی، شعر، پند واندرز،
[ جمعه 20 بهمن 1391 ] [ 07:59 ب.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

بدون شرح

گاهی نعمتی را که بی ارزش می شماری برای دیگری ارزشمند و کارگشاست


 


موضوع: پند واندرز، عکس،
[ سه شنبه 17 بهمن 1391 ] [ 07:37 ق.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]

یادمان باشد

[ شنبه 30 دی 1391 ] [ 10:27 ق.ظ ] [ عبدالحمید تعالی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات